Blog navigation

Training en gedrag

In deze categorie artikelen leggen we de nadruk op het trainen van al dan niet jonge honden en gedrags aanpassingen.
We geven toelichting hoe diverse Doegly hulpmiddelen het gedrag positief kunnen beinvloeden.